ADMINISTRATIEKANTOOR LAMA, PAUL VAN DEN HOEK, LAMA 22, 1273 JD HUIZEN, 06-52 315 512  
 
   
 
 
 
WAARIN KUNNEN WIJ U ADVISEREN?
 
Een adviserende rol kan voor ons weggelegd zijn niet alleen op het gebied van administratieve

aangelegenheden, maar ook in de volgende vakgebieden:

 
  • Fiscale aangelegenheden
  • Financieringen
  • Reorganisaties
 
Uiteraard zijn er meer voorbeelden – (door)starters, in dienst nemen van personeel, etc. –
te noemen, we zijn tenslotte zelf uit het bedrijfsleven afkomstig en hebben daar met meerdere
bedrijfsvormen en branches ervaring opgedaan.
 
Het werkt meestal goed als u kunt klankborden met iemand die niet alleen de cijfers van uw
onderneming kent, maar zelf ook ondernemer is. Een goed advies gaat immers verder dan
alleen kijken naar de fiscale – en administratieve onmogelijkheden.
Hoe kunnen we de plannen zo in elkaar steken dat ze aan de voorschriften op deze vakgebieden
voldoen en toch uitvoerbaar blijven, DAT IS WAAR HET OM DRAAIT.